Verplaats je als een echte Klimaatheld

25% van de uitstoot van CO2 in Vlaanderen komt van het verkeer. Je kan heel wat energie en CO2 besparen en luchtvervuiling vermijden als je kiest voor duurzame mobiliteit. Het STOP-principe staat voor eerst Stappen (te voet) of Trappen (fiets), dan het Openbaar vervoer en pas daarna Privévervoer. Gebruik de auto dus pas als geen van deze drie mogelijk is. 

  • probeer zoveel mogelijk te carpoolen als je toch de auto nodig hebt
  • fiets naar het werk: het is goed voor je gezondheid, voor het klimaat en je krijgt er een extra vergoeding voor 
  • stel zelf je fietsroute samen

Meer informatie