Meer biodiversiteit helpt het klimaat 

Dikketruiendag is een jaarlijkse, symbolische actie.  Het thema van Dikketruiendag 2020 is ‘meer biodiversiteit helpt het klimaat'.  Als er te veel planten en dieren uitsterven, dan spreken we van een (groot) verlies aan biodiversiteit.  Daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans.  Om dat te vermijden brengen we leven in en rond de speelplaats en onze school.  

Een aantal voorbeeldacties  

Voor al wat vliegt:  

 • maak bijenkasten voor (solitaire) bijen, nesten voor hommels, insectenhotels 
 • bouw schuilplaatsen voor lieveheersbeestjes en vlinders 
 • maak vetbollen, nestkastjes en voederplankjes voor vogels 
 • geef onderdak aan vleermuizen 
 • zaai bloemenweides om bestuivende insecten te lokken 
 • geef kaardenbol en bramen een plaats 
 • laat een wild hoekje groeien 
 • vermijd dankzij (zelfgemaakte) raamstickers dat vogels tegen de ruiten vliegen 
 • lok vogels met vogelvriendelijke planten 
 • plant verschillende fruitbomen 
 • … 

Voor al wat kruipt: 

 • geef dieren vrije doorgang doorheen je schooldomein 
 • maak oorwormenhotels 
 • timmer een wormenbak 
 • verwijder onkruid zonder chemische producten 
 • plant inheemse hagen en bomen 
 • leg een takkenwal of houtstapel aan voor de egels 
 • leg een composthoop aan 
 • bescherm de schooltuin tegen de hitte 
 •  … 

Voor al wat zwemt: 

 • leg een vijver of wadi aan 
 • gebruik een biodiversiteitsvriendelijk (af)wasmiddel en vermijd chemische vervuiling in  waterlopen
 • geef plastic soup geen kans, koop verpakkingsarm
 •  … 
Aan de slag op Dikketruiendag
Werken aan een biodiverse school
 • ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be: een heleboel voorbeeldacties voor scholen en 366 tips voor de biodiversiteit 
 • ketnet.be: wat is biodiversiteit, waarom is ze belangrijk, biodiversiteit in het bos en in de zee 
 • natuurpunt.be: maak van je (school)tuin een natuurgebied: acties voor een tuin vol leven, help de dieren in je tuin  
 • technopolis.be: waarom is biodiversiteit zo belangrijk? 
 • Natuur op school: Inspiratiegids voor groene speelplaatsen 
 • Bos+: De schatkist van de natuur 
 • weekvandebij.be: waarom zijn bijen belangrijk? Bijenspel HiveLife 
Wil je nog meer doen voor het klimaat? Stap in een klimaattraject van MOS
Nog vragen?

Vragen? Mail naar omgeving@vlaanderen.be