Ga voor een biodiverse en klimaatbestendige overheid

Geef het voorbeeld! Doe mee, werk aan biodiversiteit en help het klimaat. Motiveer ook je eigen medewerkers voor kleine en grote acties. Deelnemende overheden kunnen een mooie prijs winnen. Volg ons op Facebook en ontdek als eerste onze prijzen!

Tips om onmiddellijk te starten

 • Plant bomen en zet een picknicktafel 
 • Leg een groen wandelpad aan
 • Zorg voor biologische gemeenschapstuinen
 • Zorg ervoor dat dieren door de hele gemeente kunnen bewegen (inheemse bomen/struiken, paddentunnels, touwbrug voor eekhoorns,…)
 • Zorg voor minder beton rond het gemeentehuis en andere gebouwen
 • Onderhoud wegbermen op het juiste ogenblik
 • Stimuleer trage wegen in je gemeente
 • Plant bomen langs parkeerplaatsen 

Investeer in een biodiverse en klimaatbestendige overheid!

Op  www.klimaatenruimte.be ontdek je diverse maatregelen om je gemeente biodivers en klimaatbestendig in te richten, zoals:

 • Behoud onverharde oppervlakte (bv. richt braakliggend terrein in als groene ruimte, bewaar of vergroot parken)
 • Beperk de verharding van de infrastructuur (bv. groene trambanen en wegbermen).
 • Vergroen (semi)private tuinen en parken (bv. neem verharding in parken weg, stimuleer groene inrichting van tuinen, geveltuinen, een bomenbeleid zowel op publiek als privaat domein)
 • Zorg voor “opgaand” groen
  • langs infrastructuur (bv. laanbomen, bomen tussen parkeervakken)
  • in parken (bv. solitaire bomen, boomgroepen, houtkanten)
  • op pleinen of grote open ruimtes (bv. boomclusters op een plein, bomen op parkeerterreinen)
 • Leg een stadsbos aan (bv. boomgaard, historisch bos, parkbos)
 • Leg groendaken en groengevels aan
 • Creëer schaduw met pergola’s, luifels of geleide planten
 • Koel waterlichamen af met beplanting (bv. bomen tot aan de waterlijn, groene eilanden en waterplanten)

Een beetje hulp nodig? 

 • Raadpleeg en gebruik het Vademecum 'Duurzaam ontwerpen van groene ruimten' van het ANB. Dit handboek biedt inspiratie en principes over het ontwerpen met en voor biodiversiteit.
 • Op www.gemeentevoordetoekomst.be/catalogus vind je concrete en betaalbare activiteiten uit de milieubeweging. We geven je alvast een paar voorbeelden: 
  • Bos voor iedereen: plant een bos met Natuurpunt 
  • Ga de biodiversiteit op je terrein na: weten welke dieren en planten er leven op je terrein vormt de basis voor het plannen van inrichting en beheer. Met deze kennis geef je de natuur op je terrein alle kansen. (met Natuurpunt)
  • Dankzij groendaken en groene gevels krijg je ook in de stad/gemeente een groene woonomgeving. Een VIBE-expert bekijkt de mogelijkheden van het gebouw en de wensen van de eigenaar om tot de juiste keuze te komen. 
  • Groene leefstraten: met de buren bekijken hoe men pleintjes en straten kan vergroenen en ontharden, bijvoorbeeld door een tegeltuintje, een moestuin in plaats van een parkeerplek of een klimmende wingerd langs de gevel. Natuurpunt CVN verwerkt alle ideeën tot een ontwerpplan waarin biodiversiteit en beleving centraal staan.
  • BOS+ helpt je met het uitvoeren van een Klimaatgroenscan en het opstellen van een Klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptatienoden. De focus ligt op risicozones voor hitte-eilanden, kansen voor biodiversiteit en zachte recreatie.
  • GoodPlanet helpt je bij het aanleggen van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich ontspannen in het groen: de speelplaats van de gemeenteschool bijvoorbeeld, of een bestaand speelterreintje. 
  • Velt ondersteunt buurtbewoners, grondeigenaars en lokale partners om een samentuin aan te leggen waarin kunstmest en pesticiden overbodig zijn. 
Goede voorbeelden
Biomassa Getevallei
Biomasssa - Getevalei
Kastanjebos Herent
Kastanjebos - Herent