Over Dikketruiendag

Dikketruiendag: wat en waarom?

Dikketruiendag is een jaarlijks terugkerende actiedag van de Vlaamse overheid om op een actieve, positieve en ludieke manier te sensibiliseren en te activeren rond klimaatverandering. Dikketruiendag nodigt iedereen uit om met zijn klas, bedrijf of lokale overheid haalbare klimaatacties met impact op te zetten. 

De allereerste editie dateert van 16 februari 2005, toen het Kyotoprotocol in werking trad. Wereldwijd engageerden landen zich om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. MOS en een aantal enthousiaste scholen lieten deze dag niet ongemerkt voorbijgaan en voilà: Dikketruiendag was geboren. In de jaren die volgden richtte Dikketruiendag zich ook tot bedrijven en lokale overheden en werd de actiedag georganiseerd door het Departement Leefmilieu en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Sinds 2016 bepaalt de ambitieuzere overeenkomst van Parijs dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 moet gehalveerd worden. Het ultieme doel? Een CO2-neutrale wereld in de tweede helft van de 21e eeuw.  Dikketruiendag draagt ook rechtstreeks bij aan Sustainable Development Goal 13 (Klimaatactie).
 

duurzame ontwikkelingsdoelstelling 13 klimaatactie

 

              

 


 

Waarover gaat het?

Waar de klemtoon in de beginjaren van Dikketruiendag nog lag op het lager zetten van de verwarming, kwamen sinds 2010 ook andere thema's aan bod, zoals sluipverbruik, klimaatvluchtelingen, CO2-arme ontwerpen, vergroening, internationale samenwerking en duurzame mobiliteit. Ook in de scholen ontstond een nieuwe dynamiek. Heel wat scholen ruilden het 'graadje lager' in voor grootschaligere en langdurige projecten: grijze speelplaatsen werden groen, zonnepanelen en warmtepompen kwamen in de plaats van gas en stookolie, enz. Het doelpubliek breidde gaandeweg uit van enkel scholen, naar bedrijven en (lokale) overheden.

Vanaf 2022 gooit Dikketruiendag het opnieuw over een andere boeg. De trui staat niet enkel symbool voor warmtecompensatie, maar krijgt er een nieuwe functie bij. We pakken op onze truien fier uit met onze klimaatacties en creëren zo meer impact

Wist-je-datje

Wist je dat Dikketruiendag ook navolging kreeg in het buitenland? Nederland nam het concept in 2007 over met Warmetruiendag. Duitsland volgde enkele jaren later met Dicker-Pullli-Tag en in Canada bereikte de National Sweater Day van het WWF in 2010 al meer dan een miljoen mensen.

18 jaar Dikketruiendag

2022

affiche voor Dikketruiendag 2022 met schaap en dikke truien met klimaatslogan

2021

affiche dikketruiendag 2021 - Op volle kracht

2020

affiche dikketruiendag - breng leven in je tuin

2019

Affiche Dikketruiendag 2019: Klimaatflandriens

2018

Affiche Ruil grijs voor frisgroen

2017

Affiche 2017

2016

affiche Dikketruiendag ons engagement kent geen grenzen, met schapen in roeiboot

2015

affiche Dikketruiendag Isoleer eerst je lichaam, met jongen ingepakt in isolatiemateriaal

2014

affiche Dikketruiendag Word CO2 speurder met varken en schaap in slaapkamer

2013

affiche DikketruiendagDe klimaatfiksers, met ezel en schapen in auto

2012

affiche Dikketruiendag overtuig de anderen, met schaap en struisvogel

2011

affiche Dikketruiendag Uitslovers heb je altijd, met schaap met dikke wol

2010

affiche Dikketruiendag Wat brengt de toekomst, met ijsbeer en schapen

2009

affiche Dikketruiendag Hoeveel Co2 gaan we besparen, met schapen rond glazen bol

2008

affiche Dikketruiendag speel het slim, met wolf in schapenvacht

2007

affiche Dikketruiendag Haal je mooiste uit de kast, met schaap voor kleerkast

2006

affiche Dikketruiendag Haal een warme trui uit je kast, met schapen

2005

affiche Dikketruiendag Mijn klas geen broeikas, met twee kinderen met dikke trui, sjaal en muts