Over dikketruiendag

Wat en waarom

Op 16 februari 2005 organiseerde het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie de eerste Dikketruiendag omdat toen het Kyotoprotocol in werking trad. Dit protocol moet de uitstoot verminderen van broeikasgassen die leiden tot klimaatverandering.

Dikketruiendag roept elk jaar iedereen in Vlaanderen op om aandacht te geven aan de klimaatverandering. De campagne mikt via een jaarlijks thema vooral op eenvoudige maar structurele maatregelen die hele jaar kunnen worden toegepast.

Na de internationale klimaattop in Parijs in 2015, die de doelstellingen van Kyoto  scherper stelde,  stimuleerde Dikketruiendag in de campagnes van  2016 en 2017 samenwerking en internationalisatie.

Dikketruiendag focust op het onderwijsoverheden en bedrijven maar je kan ook thuis meedoen. Je vindt inspiratie via onze 12 klimaatwork-outs

Voor scholen, bedrijven en gemeenten kan Dikketruiendag een start- of feestmoment zijn om te tonen hoe de organisatie op structurele wijze aan  een rationeel energiegebruik en een beter klimaat werkt.