Goede voorbeelden - overheden

Stad Brugge

750 personeelsleden van de Stad Brugge (40% van het totale personeelsbestand) nemen elke dag de fiets en krijgen daarvoor een vergoeding. Samen fietsen ze dagelijks 6.800 km. Op Dikketruiendag wil de Stad haar personeelsleden samen 8.600 km laten fietsen. Dat is de afstand naar de Noordpool en terug. De stad roept daarom ook alle collega’s op om die dag met de fiets te komen. 
 

Het Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf stimuleert fietsen bij de medewerkers van de Vlaamse overheid.  Het investeert in kwalitatieve fietsvoorzieningen (stallingen, sanitair, dienstfietsen,…), en zorgt oplossingen op maat van de Vlaamse Administratieve Centra (VAC’s).  Zo heeft het VAC Antwerpen Vélo-abonnementen voor de medewerkers van de Vlaamse overheid in plaats van (een batterij) eigen dienstfietsen.

Ook fietsacties in de gebouwen moeten de Vlaamse ambtenaren aanzetten om te fietsen. De eerste acties werden opgezet in de gebouwen in Gent en Brussel, en in 2019 komen de gebouwen in de andere steden aan de beurt.

De medewerkers die op de actiedagen met de fiets naar het werk kwamen,  kregen na een ereboogfinish een onthaal met o.a.  een goodiebag met een fietsplan, en een gezond ontbijtbuffet. Een aantal deelnemers genoot van een deugddoende massage, anderen lieten hun conditie testen bij de collega’s van Sport Vlaanderen en/of lieten hun fiets onderhouden.

Tekst, foto’s en een filmpje vind je op de website voor Herman Teirlinck in Brussel en voor het VAC Gent.

 

Het Dwaallichtjespad in Edegem

Het ‘Dwaallichtjespad’ in Edegem is een nieuwe verbinding tussen Hof ter Linden met de omliggende woonwijken en het Speelbos ‘Dikke Bertha’ enerzijds en het fietspad rond fort 5 (een veelgebruikte schoolroute) in de rand van Antwerpen anderzijds. Het pad valt op door de gescheiden voorzieningen voor voetgangers en fietsers, en door de gediversifieerde verharding op de rand van bosgebied en open weiland.

Fietsers en wandelaars genieten het omliggende landschap en de natuur.  Op een aantal plaatsen mag je ook het bos ingaan. Het veiligheidsgevoel is er hoog omdat het pad heel geliefd is als woon-werktraject voor fietsers en omdat het er aangenaam is om te wandelen.

Het traject biedt op een natuurlijke manier en met meer aandacht voor beleving een noord-zuidverbinding, die voordien vooral via wegen met gemotoriseerd  verkeer verliep.

 

Groene Functionele Belevingstrajecten

Het Dwaallichtjespad in Edegem en het Guldensporenpad in Kortrijk zijn Groene Functionele Belevingstrajecten.  Een GFB-traject leidt fietsers en wandelaars op een snelle, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Het is een alternatief voor verplaatsingen langs drukke en onveilige autowegen met fijn stof.

GFB-trajecten bieden heel wat voordelen, zoals: 

• snelle verplaatsingen en veilige verkeerssituaties voor zachte weggebruikers
• het vergroten en versterken van de groen-blauwe netwerken
• een gezonde leefomgeving: minder stress, minder fijn stof, meer sociale contacten en meer ontspanning
• een antwoord op zware regenval en toenemende hitte door de klimaatverandering

Meer info op lne.be/beleef-mobiliteit en publiekeruimte.info/projectwerking/groene-functionele-belevingstrajecten

ereboogfinish
Ereboogfinish
dwaallichtjespad
Dwaallichtjespad
Guldensporenpad Kortrijk
Guldensporenpad Kortrijk