Wat en waarom

Wat en waarom

Wat

De Dikketruiendag roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die op een structurele wijze aangehouden kunnen worden.
Deze campagne richt zich vooral naar het onderwijs. Dat belet natuurlijk niet, dat je ook thuis of op het werk kan meedoen.

Thuis

Je kan thuis heel wat energie besparen, zonder in te boeten aan comfort. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!

Nood aan wat inspiratie voor concrete acties? Dat vind je op http://toncontract.lne.be.

Op school of campus

Voor scholen kan de Dikketruiendag het begin zijn van een ondersteunende sensibilisatieactie voor een groter energieproject. Het is de bedoeling om met de Dikketruiendag zoveel mogelijk leerlingen, leerkrachten, directies en ander schoolpersoneel te sensibiliseren om te zorgen voor een energiezuinige school.
De Dikketruiendag is een goede aanzet om op structurele wijze aan rationeel energiegebruik binnen te scholen te werken.
MOS wil scholen hierbij ondersteunen.

Voor universiteiten en hogescholen is de Dikketruiendag het uitgelezen moment om aan de studenten en het personeel te tonen dat er werk wordt gemaakt van een duurzaam energiebeleid op de campus. Meteen wordt ook de boodschap gegeven dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen voor een beter milieu.
Nieuwe of reeds bestaande milieuwerkgroepen binnen het hoger onderwijs die hun steentje willen bijdragen kunnen vanaf maart ook rekenen op trajectbegeleiding van  Ecocampus om hun werking te optimaliseren.

Op het werk

Kantoor
Door een aantal eenvoudige ingrepen op kantoor kan er heel wat CO2 bespaard worden. Bedrijven kunnen voor informatie over lopende energiecampagnes en –initiatieven terecht op de website van het Vlaamse Energieagentschap.
Praktische tips om milieuvriendelijker te werken vind je ook op de website van Interne Milieuzorg.

Overheid
Overheden vinden inspiratie en praktische tips om milieuvriendelijker te werken op de website van Interne Milieuzorg.

Waarom

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste Dikketruiendag. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen. De Dikketruiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen.