Historiek

Historiek van de Dikketruiendag, georganiseerd door MOS en Ecocampus.

Woensdag 16 februari 2005
Op 16 februari 2005 trad het Kyotoverdrag in werking. Op die bewuste woensdag gaven 470 Vlaamse en Brusselse scholen op initiatief van MOS (milieuzorg op school) een signaal om het Kyotoverdrag ernstig te nemen. Ze zetten de verwarming minstens een graad lager. Om die dag symbolisch in de verf te zetten, trokken de leerlingen en leerkrachten extra warme kleren aan. Hiermee bewezen ze dat ze hun steentje wilden bijdragen aan de Kyoto-overeenkomst.
De scholen zetten allerlei educatieve en ludieke acties op touw, zoals een energiedebat organiseren, een Kyotoboom planten, de langste sjaal breien, een presentatie door de leerlingen zelf laten geven, een energierap maken. De scholen konden rekenen op educatief materiaal van MOS (themabundel energie en mobiliteit) en ondersteuning van de provinciale begeleiders van het MOS-project.
Natuurlijk maakt één dag niet het verschil. Duurzame energiebesparing was de echte boodschap van Dikke-truiendag. De actie moest de aanzet geven tot een blijvend bewustzijn dat we zuinig moeten omspringen met energie zodat de uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt.

donderdag 16/2/2006
Die dag organiseerde MOS voor de tweede maal de Dikke-truiendag, de eerste verjaardag van het in werking treden van het Protocol van Kyoto.
700 Vlaamse en Brusselse scholen namen deel. 
“Minister Kris Peeters wenst te onderzoeken of hij deze actie kan uitbreiden naar andere doelgroepen. Nieuwe doelgroepen die in aanmerking kunnen komen zijn naast de Vlaamse overheidsgebouwen ook de bedrijfswereld”.

Vrijdag 16 februari 2007
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseerde op 16 februari 2007 voor de derde keer de Dikketruiendag.
Meer dan 650.000 Vlamingen trokken een dikke trui aan. Dat is 10 % van de Vlaamse bevolking. Zowat 1.600 Vlaamse en Brusselse scholen, 123 lokale besturen, 284 Vlaamse overheidsgebouwen en 685 bedrijven namen enthousiast deel.
Ze zetten met z’n allen de verwarming minstens een graad lager en trokken een dikke trui aan, de symbolische actie van de Dikketruiendag, maar drukten ook het energiegebruik tijdens het dagdagelijkse leven op kantoor en school bijvoorbeeld door de pc en printer ‘s nachts uit te schakelen, de trap te nemen in plaats van de lift enzovoort. Zo moest rationeel energieverbruik een structurele verankering krijgen op de werkvloer en op school.

Vrijdag 15 februari 2008
Wat begon als een ludiek evenement voor scholen, is  uitgegroeid tot een groot bekend gebeuren. In totaal waren er op vrijdag 15 februari meer dan 800.000 deelnemers. Zowat 1.600 Vlaamse en Brusselse scholen en meer dan 680 bedrijven en overheidsdiensten namen deel. In 2008 deden voor het eerst ook gezinnen mee: goed voor 2000 deelnemers. Minister Crevits onderstreepte ook het belang van de uitbreiding van de Dikke-truiendag met de gezinnen en wenste dit luik van de actie in de toekomst nog verder uit te bouwen. Voor 2009 jaar mikte de minister op een vervijfvoudiging van het aantal deelnemende gezinnen.

Vrijdag 13 februari 2009
Meer dan 810.000 deelnemers verdeeld over 1445 scholen, 604 bedrijven en overheden en 1277 gezinnen engageerden zich die dag om energie te besparen.
Opvallend in 2009 was het aantal deelnemers thuis: er was meer dan een verdubbeling
 ( 814.778 ) 

 • Gezinnen: 3.955
 • Gezinnen (via netlog): 1.486
 • Overheden en bedrijven: 186.266
 • Scholen: 623.071 (76,5%)

Per brief werd op 28/07/2009 aan minister Schauvliege voorgesteld om de volgende editie van Dikke-truiendag (op 12 februari 2010) enkel te organiseren voor de oorspronkelijke doelgroep, nl. het onderwijs, en te focussen op klimaatsverandering.

MOS en Ecocampus  hebben beide een werking om energiemaatregelen structureel te verankeren. Zij zorgen ervoor dat de actie Dikke-truiendag in het onderwijs niet beperkt blijft tot één dag. De MOS-begeleiders en Ecocampus-begeleiders ondersteunen de onderwijsinstellingen hierbij. Acties worden er gekaderd in de klas (lessen) en op school (energiemaatregelen).

Vrijdag 12 februari 2010: Wat brengt de toekomst?
Dit jaar organiseerden MOS en Ecocampus (Miliezorg op de hogescholen en universiteiten) de Dikketruiendag op vrijdag 12 februari 2010.
Dikketruiendag stond in het teken van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Op de affiches stonden "klimaatvluchtelingen": ijsbeer, pinguin, walrus. Veel scholen combineerden Dikke-truiendag met carnaval. De klimaatvluchtelingen werkten inspirerend.
Basis-Secundair : 1020 scholen ingeschreven, 383.000 deelnemers
Hoger Onderwijs: 27 scholen ingeschreven, 195.000 deelnemers

Woensdag 16 februari 2011
MOS en Ecocampus riepen iedereen op om woensdag 16 februari 2011 deel te nemen aan de zevende editie van de Dikke-truiendag.
Dit jaar werden drie verschillende affiches ontworpen met het schaap als mascotte voor de Dikke-truiendag.

Donderdag 16 februari 2012
MOS en Ecocampus organiseerden voor de 8ste keer Dikketruiendag. De naam veranderde van Dikke-truiendag met een liggend streepje naar de meer correcte vorm Dikketruiendag. Het thema van DTD 2012 was ‘Overtuig de anderen’ met een affiche waarop te zien was dat een struisvogel zijn kop in het zand steekt nadat het ‘schaap’ (ondertussen de mascotte van Dikketruiendag geworden) hem blijkbaar gevraagd had dit jaar mee te doen. Veel scholen pikten deze boodschap ook op en trachtten in de eerste plaats de ouders van de leerlingen te overtuigen om thuis deze actie ook na de schooluren verder te zetten.
In tegenstelling tot vorige editie konden scholen opnieuw inschrijven en was er weer een prijs.

Er waren 1062 scholen met 360.673 deelnemers ingeschreven.

764 basisscholen met 184350 deelnemers
281 secundaire scholen met 152 929 deelnemers
18 scholen uit het hoger onderwijs met 23 394 deelnemers

De facebookpagina (http://www.facebook.com/Dikketruiendag) biedt scholen een manier aan om met elkaar in contact te komen, foto's en reacties te posten i.v.m. Dikketruiendag.

Woensdag 20 februari 2013
Het thema van de Dikketruiendag 2013 was ‘Klimaatfiksers’. Mos en Ecocampus organiseerden dit jaar ook een wedstrijd voor leerlingen en studenten uit het basis-, secundair- en hoger onderwijs. De uitdaging was een project te bedenken en uit te werken waardoor energie wordt bespaard of op een duurzame manier opgewekt. And the winner is …

De wedstrijd ‘De klimaatfiksers!’ bekroonde de projecten die op de meest innovatieve wijze de CO2 -uitstoot verlagen.
In het begin van het schooljaar (academiejaar) 2012-2013 schreven 33 basisscholen, 25 secundaire en 13 hogescholen zich in voor de wedstrijd.

Tot eind januari 2013 kregen ze de tijd om een project te bedenken en uit te werken. Uit de ingestuurde dossiers selecteerde een interne jury telkens 3 laureaten a.d.h.v. van een aantal criteria.

 • originaliteit
 • gebruik van CO2-arme en milieuvriendelijke grondstoffen
 • CO2 -reductie (hogescholen)
 • leergebied overschrijdende werking (basis- en secundair)
 • multidisciplinaire werking (hogescholen)
 • realiseerbaarheid
 • toepasbaarheid in zoveel mogelijk sectoren (maatschappelijke meerwaarde)
 • betrokkenheid van de leerlingen (basis en secundair)

Vanaf dan was het voor de laureaten alle hens aan dek om het project verder uit te werken en een presentatie voor de jury voor te bereiden.
De finale van de ‘De Klimaatfiksers’ vond plaats op Dikketruiendag op woensdag 20 februari 2013 in het auditorium Hadewych van het Consciencegebouw.

De laureaten en hun plaats na de jurering:

Basisonderwijs:

 • Basisschool De Ark uit Roeselare met een elektriciteit opwekkende naaimachine
 • GO! De blokkendoos uit Aartselaar met 'Klimaqua'
 • BSBOGO De Vlier uit Geluwe met 'De energiestapper

Secundair onderwijs:

 • VTI Dendermonde met ‘De rookgaswarmtewisselaar’
 • Het Klein Seminarie uit Hoogstraten met ‘Wat groeit er in onze klas?’
 • Het technisch Instituut Heilig Hart uit Hasselt met ‘Energy saving system’

Hoger onderwijs:

 • 1ste plaats voor Hogeschool Gent met 'Green Wall Trimmer'
 • eervolle vermelding voor: Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen met 'Green Workout'
 • eervolle vermelding voor: Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen met 'Eco-ticket'

De drie basis- en de drie secundaire scholen wonnen elk een milieu-educatieve theatervoorstelling op hun school aangeboden.
De winnaar van de hogescholen mocht een incubatietraject volgen aangeboden door i-propeller.

Uiteindelijk schreven 1060 scholen met 439 700 deelnemers zich in voor Dikketruiendag 2013.

 

Dikketruiendag vanaf 2016

Dikketruiendag 2016 beperkte zich nu niet langer tot één dag per jaar, maar liepen tot één maand lang en legden de klemtoon op samenwerking in binnen- en buitenland.