Dikketruiendag vanaf 2016

Samenwerken, nationaal en internationaal!

In 2015 sloten bijna 200 landen tijdens de klimaattop van Parijs een nieuw, ambitieus klimaatakkoord af. Er moeten ten opzichte van 1992 40% minder broeikassen uitgestoten worden in 2030. Daarom werd in de Dikketruiendag-campagne van 2016 de lat hoger gelegd.

De klimaatopwarming heeft lokale gevolgen, maar is vooral een globaal probleem. Er moet dus niet alleen nationaal, maar ook internationaal samengewerkt worden. De acties die startten op Dikketruiendag 2016 beperkte zich nu niet langer tot één dag per jaar, maar liepen tot één maand lang en legden de klemtoon op samenwerking in binnen- en buitenland. Ook in 2017 bouwt Dikketruiendag samen met de scholen, bedrijven, overheden en organisaties verder aan een internationaal netwerk om een grotere impact te hebben op de uitstoot van de broeikasgassen en dus ook op de klimaatopwarming.