Ga voor een frisgroen bedrijf!

Bedrijfsterreinen zijn dikwijls verhard, grijs en weinig aantrekkelijk voor mens en dier.  De verharde oppervlaktes nemen de warmte op en de omgeving warmt op. Regenwater vloeit te snel weg en zorgt voor wateroverlast.

Zou het niet leuker zijn om in een koele en groene omgeving te werken, te lunchen en even te ontspannen? Kleine ingrepen zoals extra bomen, een moestuintje, een geveltuin, groentegels of een groendak maken al een groot verschil. Start er vandaag al mee! Bovendien zorgt dat frisgroen voor afkoeling tijdens warme periodes en kan regenwater indringen in de grond.

Een bedrijfsterrein vergroenen: hoe begin je eraan?

Als je op zoek bent naar inspiratie en voorbeelden, dan kunnen het Departement Omgeving en zijn partners je een eind op weg helpen.

  • Maak een inrichtings- en beheersplan op, plant streekeigen bomen en struiken aan en ontwikkel een bijenhotel. De provincie Antwerpen geeft aan bedrijven heel wat concrete tips om de biodiversiteit te vergroten.
  • Slim en functioneel groen aanplanten? In de groentool van de stad Antwerpen vind je heel wat concrete maatregelen.
  • Leg een poel aan of werk aan tijdelijke natuur! Het project 2BConnect van het Departement Omgeving legt uit hoe je zelf aan de slag gaat.
  • Kijk eens naar andere bedrijven die een groene en meer natuurlijke werkomgeving belangrijk vinden. Voorbeelden vind je in de Inspiratiegids voor groen op bedrijven van het project Life+ Green4Grey van de Vlaamse Landmaatschappij.
  • Tover je een bedrijfstuin om tot een aangename vergaderplaats. Hoe? Dat en andere ideeën voor natuur op een bedrijfsterrein vind je in de brochure Natuur en bedrijventerreinen van Natuurpunt.

Een overzicht van allerlei projecten en tips voor de vergroening van bedrijventerreinen vind je op de website van het Departement Omgeving.  Centraal daarbij staat de vergroening van de omgeving.